Vedtekter

Vedtektene gjelder for samtlige ULNA barnehager: Vedtekter for Ulna AS gjeldende fra 01.08.2019 1

Våre lokale vedtekter: Lokale vedtekter Veslekollen